Ako to funguje pri predaji a kúpe nehnuteľností


Postup pri kúpe a predaji nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie


Predaj nehnuteľností:

  • Potrebné je predložiť potrebné doklady na identifikáciu nehnuteľností ,listy vlastníctva, kópiu z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán. 
  • Dohodnite si spoluprácu s realitnou kanceláriou - podmienky , za akých sa bude realizovať predaj nehnuteľností (dĺžka spolupráce, provízia v prípade úspešného predaja).
  •  Spoľahlivé  realitné kancelárie hľadajú také spôsoby, ktoré sú výhodné pre všetky zmluvné strany, vychádzajúc zo znalostí a skúseností realitného trhu v konkrétnom prípade. Klient má právo rozhodnúť, za akých podmienok bude realizovať predaj svojej nehnuteľnosti (to znamená cena, spôsob platby - či v hotovosti alebo aj na úver).
  • Nasleduje vyhotovenie sprostredkovateľskej zmluvy , vtedy sa kancelária zaviaže sprostredkovať predaj nehnuteľnosti, vypracovať kúpno-predajné zmluvy, znalecký posudok a návrh na vklad. Je dôležité, aby si presne stanovili ceny a podmienky spolupráce v zmluve. V prípade exkluzívneho predaja , je vypracovaná exkluzívna zmluva ,čo znamená, že klient nevyužije služby iných realitných kancelárií ani iných súkromných osôb a nebude sám inzerovať  svoju nehnuteľnosť.

Kúpa nehnuteľností:

  • Po dôslednom výbere nehnuteľnosti prejaví  svoj záujem, telefonicky , emailom ,  dôležité je si najprv overiť kanceláriu ak s ňou prvýkrát spolupracuje, nezáväzným rozhovorom. Ak využije služby danej kancelárie , poskytne  informácie  o svojich predstavách a požiadavkách na nehnuteľnosť .
  • Profesionálny realitný maklér na základe týchto informácií, vytriedi ponuky, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Cena nehnuteľnosti  je otázkou kompromisu.